Tu Đoàn NC - Nhà Chúa Việt Nam

CÁC TU VIỆN - TU SỞ - GIÁO XỨ
TRỰC THUỘC TU ĐOÀN NHÀ CHÚA VIỆT NAM

 

Gx. Bồ Ngọc, hạt Đông Hưng, Gp. Thái Bình
Lm. Chánh xứ Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD.

 

Giáo họ Trung Minh, hạt Hòa Bình -
Sơn La, Giáo phận Hưng Hóa
Linh mục Quản nhiệm
Giuse Nguyễn Xuân Hiệp, SDD.

 

Giáo xứ Nguyễn Duy Khang, hạt Gia Định, Tổng Gp. Sài Gòn
Lm. Chánh xứ: Giuse Cao Văn Ninh, SDD.
Lm. Phụ tá: Đaminh Trần Quang Khải, SDD.

 

Tu viện Nguyễn Duy Khang, Sài Gòn
Bề trên tu viện: Lm. Giuse Đặng Xuân An, SDD.

 

Giáo xứ Thánh Gia, hạt Xuân Lộc, Gp. Xuân Lộc
Lm. chánh xứ: Phêrô Trần văn Phi, SDD.
Lm. phó: Giuse Nguyễn Như Tân, SDD.

 

Tu viện Thánh Gia, Xuân Lộc
Bề trên tu viện: Lm. Lôrensô Nguyễn Trường Thăng, SDD.

 

Gx. Gia Vinh, hạt Xuân Lộc, hạt Xu ân Lộc, Gp. Xuân Lộc
Lm. chánh xứ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Ngôn, SDD.

 

Gx. Hồng Ân, hạt Xuân Lộc, hạt Xuân Lộc, Gp. Xuân Lộc
Lm. chánh xứ: Gioan Phạm Đình Chương, SDD.
Lm. phụ tá: Vinhsơn Nguyễn văn Thịnh, SDD.

 

Gx. Long Thuận, hạt Xuân Lộc, Gp. Xuân Lộc
Lm. chánh xứ: Đaminh Vũ Kim Khanh, SDD.
Lm. phó: Tôma A. Trần Phương Quang, SDD.

 

Tu sở Long Thuận, Xuân Lộc
Lm. Anphongso Trần Lý Tịnh, SDD.

 

Gx. Xuân Kitô, hạt Xuân Lộc, hạt Xuân Lộc, Gp. Xuân Lộc
Lm. chánh xứ: Tôma Trần Văn Đại, SDD.
Lm. Phó: Giuse Nguyễn Hiển, SDD.

 

Tu sở Thái Thiện, hạt Xuân Lộc
Lm. Gioan B. Trần Ngọc Khánh, SDD.