Tu Đoàn NC - Linh Đạo

 

LINH ĐẠO TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO SĨ NHÀ CHÚA

Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu gương hoàn hảo và sống động nhất về đời sống dâng hiến, tinh thần hiệp nhất yêu thương phục vụ, và hoạt động tông đồ truyền giáo của các linh mục và tu sĩ Nhà Chúa. Do đó anh em Nhà Chúa cam kết sống thanh khiết để biểu lộ một con tim không san sẻ dâng hiến cho Thiên Chúa, sống khó nghèo để tuyên xưng Thiên Chúa là kho tàng đích thực duy nhất, sống vâng phục để theo gương Đức Kitô, lấy thánh ý Chúa Cha làm lương thực.

Kế đến anh em Nhà Chúa sống theo gương của Gia Đình Thánh Gia, trường học của Tin Mừng, giúp anh em Nhà Chúa kiện toàn đời sống dâng hiến và mục đích của Tu Đoàn. Cụ thể là Gia Đình Thánh Gia dạy anh em Nhà Chúa sống tinh thần cộng đoàn hiệp nhất yêu thương trong hoàn cảnh và môi trường cụ thể, yêu mến cộng đoàn, đón nhận sự đào luyện và tự đào luyện mình về nhân bản và lao động, về sự thinh lặng và đạo đức, để sống xứng hợp ơn gọi của mình.

Là Tu Đoàn Việt Nam và có nguồn gốc từ các Thầy giảng, anh em Nhà Chúa noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sống đời thánh hiến, trong việc cầu nguyện và đạo đức hằng ngày, để xin ơn trung thành, tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, hăng say rao giảng Tin Mừng cho mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào, và liên kết mật thiết cùng hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa, sống và làm việc theo sự hướng dẫn, dạy bảo của Giáo Hội.