Tu Đoàn NC - Các Cơ Sở

CÁC TU VIỆN - TU SỞ - GIÁO XỨ
TRỰC THUỘC TU ĐOÀN NHÀ CHÚA HẢI NGOẠI

 


TU VIỆN THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

                                                                                                         Trụ sở chính của Tu Đoàn Nhà Chúa Hải Ngoại
                                                                                               Địa chỉ: 13401 North Lemans Street, New Orleans, LA. 70219

 

 

TU VIỆN THÁNH GIA

                                                                              • Địa chỉ: 462 Hudson Road, Washougal, WA. 98671
                                                                              • Các cơ sở trực thuộc:

                                                                      - Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon.
                                                                      - Giáo họ Thánh Anrê Dũng Lạc, Beaverton, Oregon.
                                                                      - 02 Cộng đoàn hiện có anh em Nhà Chúa đang phục vụ:

                                                                             + Cộng Đoàn Thánh Antôn, Tigard, Oregon
                                                                             + Cộng Đoàn Thánh Giacôbê, Vancouver, Washington.

 


TU SỞ KAUFMAN

• Địa chỉ: 7650 FM 1388 / Kaufman, TX 75142
                       • Cơ sở trực thuộc:  - Giáo xứ Thánh Giuse, Grand Prairie, TX

 

                                                                           

 

TU VIỆN THÁNH NGUYỄN DUY KHANG
New Orleans, Lousiana

 

 

TU SỞ KAUFMAN
Kaufman, Texas

 

TU VIỆN THÁNH GIA
Washougal, Washington

 

NHÀ THỜ ĐỨC MẸ LAVANG
Portland, Oregon

 

NHÀ THỜ CỘNG ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC
Beaverton, Oregon

 

NHÀ THỜ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Seattle, Washington

 

GIÁO XỨ THÁNH GIUSE
Grand Prairie, Dallas, Texas