Tu Đoàn NC - Ban Điều Hành

 

ĐIỀU HÀNH TU ĐOÀN

 

                                               - Bề Trên Hải Ngoại: Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD

                                               - Phó Bề Trên: Linh mục Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

                                               - Ban Cố Vấn:

                                                                 Linh mục Gioan Baotixita Kim Quốc Dũng, SDD

                                                                 Linh mục Đaminh Phạm Tĩnh, SDD   

                                                                 Linh mục Giuse Vũ Hải Đăng, SDD

                                                                 Linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Quyết, SDD

 

                                                - Trưởng ban Đào Tạo: Linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Quyết, SDD