Lời Nguyện Tín Hữu

Meditation on Sunday 04/25/2021 - Lời Nguyện Tín Hữu Các Chúa Nhật Tháng 5/2021

CHỦ LỄ: Anh Chị Em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh trong Tin Mừng hôm nay đã mời gọi chúng ta sống kết hợp với Chúa để phát sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Chúng ta thành tâm đáp lại lời kêu gọi của Chúa cùng dâng Ngài những lời nguyện xin:

Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...