Học Hỏi Giáo Lý

Meditation on Tuesday 06/01/2021 - Giáo Lý Mỗi Tuần

Mác-cô đoạn 14 câu 22: Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “CÁC CON HÃY CẦM LẤY, NÀY LÀ MÌNH TA”.

Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...
Meditation on Sunday 04/25/2021 - MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ LỜI CHÚA MỖI TUẦN

H. Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại không? T. Không. Thánh Phaolô viết: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích, và đức tin của bạn cũng vô ích” (1Cr 15,14).

Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...