Audio Suy Niệm

Card image cap
ƯỚC MƠ
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
20/09/2022
Card image cap
Trung Kiên Trong Việc Nhỏ
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
15/09/2022
Card image cap
Thiên Chúa Tiếp Tục Tạo Dựng
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
07/09/2022
Card image cap
LỜI NÓI
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
29/08/2022
Card image cap
Hãy Làm Như Chỉ Có Thể Một Lần Trong Đời
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
16/06/2022
Card image cap
Vượt Chặng Đường Còn Lại
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
08/06/2022
Card image cap
Hương Thơm
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
10/04/2022
Card image cap
Phí Phạm Là Tàn Phá
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
21/01/2022
Card image cap
Sống Hay Chết?
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
25/12/2021