Audio Suy Niệm

Card image cap
Nghiêng Về Ánh Sáng
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
28/07/2021
Card image cap
Địa Đàng Tình Yêu
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
23/07/2021
Card image cap
Cái Nhìn
Lm Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
28/06/2021
Card image cap
Quá Muộn Rồi!
Lm. Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
12/06/2021
Card image cap
Ánh Sáng hay Hỏa Hoạn?
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
16/05/2021
Card image cap
Màn Ảnh Của Đời Người
Phó tế Gioan Baotixita Trần Quốc Khánh, SDD.
03/05/2021
Card image cap
Sự Hiện Diện Cụ Thể Về Thiên Chúa
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
19/04/2021
Card image cap
MỘT ƯỚC MƠ
Phó tế Gioan Baotixita Trần Quốc Khánh, SDD.
10/04/2021