Audio Suy Niệm

Card image cap
Chúa Lại Giáng Trần Một Lần Nữa
Lm. Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
10/12/2022
Card image cap
Mừng Lễ Giáng Sinh
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
05/12/2022
Card image cap
Ngọn Tháp Đời Người
Lm. Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
04/11/2022
Card image cap
Triển Lãm Xe Hơi
Lm. Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
24/10/2022
Card image cap
ƯỚC MƠ
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
20/09/2022
Card image cap
Trung Kiên Trong Việc Nhỏ
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
15/09/2022
Card image cap
Thiên Chúa Tiếp Tục Tạo Dựng
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
07/09/2022
Card image cap
LỜI NÓI
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
29/08/2022
Card image cap
Hãy Làm Như Chỉ Có Thể Một Lần Trong Đời
Linh mục Giuse Phạm Minh Văn, SDD.
16/06/2022