Phân Ưu

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa và Liên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa được tin:
BÀ MARIA LƯU THỊ PHẤN

Là Hội viên thuộc Chi Hội Giuse Khang, New Orleans, LA. Từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2020 tại New Orleans, LA. Hưởng thọ 90 tuổi.

ÔNG GIUSE BỬU UY

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, OR. Từ trần ngày 8 tháng 11 năm 2020 tại Portland, OR. Hưởng thọ 74 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LÝ

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Giuse Khang, New Orleans, LA-. Từ trần ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại Los Angeles, CA. Hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Phaolô Phan Văn Thành

Là Hội Viên thuộc Chi Hội Micae - Charlotte, NC. Từ trần ngày 25 tháng 10 năm 2020 tại Charlotte, NC. Hưởng thọ 78 tuổi.

ÔNG GIUSE PHẠM CHÍ TOÀN

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, OR. Từ trần ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại Portland, OR. Hưởng thọ 72 tuổi.

ÔNG GIUSE NGUYỄN TRỌNG HẢI

Là Hội Viên niên lịch thuộc Chi hội Thánh Têrêsa Calcutta, Arlington, TX. Từ trần ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại Arlington.  Hưởng thọ 73 tuổi.

Ông Giuse Hoàng Văn Phát

Là Hội viên thuộc Chi Hội Têrêsa- Rock Hill, SC. Từ trần ngày 16/10/2020 tại Rock Hill, SC. Hưởng thọ 76 tuổi.

Ông Cố Vincentê Phạm Văn Vượng

Là Hội viên Vĩnh Viễn, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Thái Bình, Việt Nam. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ông Đôminicô Nguyễn Văn Tịch

Là Hội viên Danh Dự, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2020 tại Arlington, TX. Hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Phanxicô Xaviê Phạm Văn Đối

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Giuse Khang - New Orleans, LA. Từ trần ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại New Orleans, LA. Hưởng thọ 92 tuổi.

Bà Matta Nguyễn Thị Xạ

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Bảo Trợ Thánh Phêro Tuỳ Seattle - Washington. Từ trần ngày 9 tháng 10 năm 2020 tại Seattle, Washington. Hưởng Thọ 77 tuổi.

Ông Phêrô Hoàng Văn Dung

Là Hội Viên Vĩnh Viễn, cựu Hội trưởng Chi Hội Mẹ La Vang- Giuse Hiển, Minneapolis, MN. Từ trần tại Houston, TX. ngày 3 tháng 10 năm 2020. Hưởng thọ 82 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Chít

Là Hội viên Vĩnh Viễn, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2020 tại Arlington, TX. Hưởng thọ 88 tuổi.

ÔNG ĐAMINH TRẦN QUANG ĐẠT

Là Hội viên Danh dự Chi hội Thánh Têrêsa Calcutta, TX. Từ trần ngày 28-9-2020 tại Fort Worth, TX. Hưởng thọ 87 tuổi.

ÔNG PHÊRÔ TRẦN VĂN THỊNH

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Các Thánh Tử Đạo VN-Biloxi, MS. Từ trần ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Biloxi, Mississippi. Hưởng thọ 70 tuổi.

ÔNG VINCENTE NGUYỄN HOÀNG LÂM

Là Hội Viên Vĩnh Viễn, là cựu Hội Trưởng Chi Hội Anrê Phú Yên, California- Từ trần ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại thành phố Cerritos, California. Hưởng thọ 81 tuổi.

ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA NGUYỄN CAO TỪ

Là phụ thân của Cha giáo Phêrô Nguyễn Cao Sâm, SVD., và là Hội Viên vĩnh viễn thuộc chi hội Thánh Têrêsa Calcutta, Arlington mới qua đời ngày 18 tháng 9 tại Fort Worth, Texas. Hưởng thọ 90 tuổi.

ANH GIUSE PHẠM BÁ QUÁT

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc chi hội Thánh Annê Lê Thị Thành, Cộng Đoàn THánh ARDL, Aloha, OR. Từ trần tại California.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGƯỢI

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Thánh Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại Andrew, Texas. Hưởng thọ 86 tuổi.

ÔNG PHÊRÔ TRẦN VĂN KHƯƠNG

Là Hội viên Vĩnh Viễn Chi hội Các Thánh Tử Đạo VN Biloxi. MS- Từ trần ngày 4 tháng 9 năm 2020 tại Biloxi, Mississippi. Hưởng thọ 96 tuổi.

*Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, Quý Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa Dâng Lễ Cầu Nguyện Theo Nội Quy Của Hội.