Phân Ưu

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa và Liên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa được tin:
ÔNG GIOAN LÊ MINH DUYỆT

Là hội viên Danh dự thuộc Chi hội Annê Lê Thị Thành, Grand Prairie, TX.  Từ trần ngày 10 tháng 1 năm 2021, Grand Prairie, TX. Hưởng Thọ 74 tuổi.

ÔNG PHAOLÔ ĐOÀN NGỌC THẠCH

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giu-se Khang, Portland, Oregon. Từ trần tại Portland, Oregon ngày 22 tháng 1 năm 2021.  Hưởng thọ 88 tuổi. 

ÔNG ĐAMINH NGUYỄN VĂN NGẠN

Là Hội viên thuộc Chi hội Anrê Dũng Lạc-Lincoln, NE- Từ trần ngày 20 tháng 1 năm 2021 tại Lincoln, NE. Hưởng thọ 82 tuổi 

ÔNG GIOAN ĐẶNG VĂN SIÊM

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Các Thánh Tử Đạo VN Biloxi, MS. Từ trần ngày 17 tháng 1 năm 2021 tại Biloxi, MS. Hưởng thọ 97 tuổi.

THẦY GIUSE NGUYỄN NGỌC TÂN, SDD.

Là Tu sĩ của Tu đoàn Tông đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa. Từ trần ngày15-01-2021, tại Tu viện Thánh Nguyễn Duy khang, TP.HCM. Việt Nam. Hưởng thọ 77 tuổi. 

BÀ MARIA ĐÀO THỊ THÂN

Là Hội Viên Chi Hội Anrê Phú Yên- Minnesota, MN- Từ trần ngày 12 tháng 1 năm 2021 tại Minnesota, MN. Hưởng thọ 80 tuổi.

ANH GIUSE NGUYỄN ĐỨC PHÁP

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, Oregon. Từ trần ngày 8 tháng 1 Năm 2021 tại Portland, Oregon. Hưởng dương 41 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HIẾU

Là Hội viên thuộc Chi Hội Micae- Charlotte, NC- Từ trần ngày 6/1/2021 tại Charlotte, NC. Hưởng thọ 101 tuổi.

BÀ MARIA TERESA VŨ THỊ MÙI

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, Oregon. Từ trần ngày 5 tháng 1 năm 2021, tại Portland Oregon. Hưởng Thọ 85 tuổi.

BÀ MÔNICA NGUYỄN THỊ LAN

Là Hội viên thuộc Chi Hội Micae- Charlotte, NC- Từ trần ngày 4-1-2021 tại Charlotte, NC. Hưởng thọ 75 tuổi.

ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN QUYẾT

Là Hội Viên thuộc Chi Hội Anrê Dũng Lạc- Lincoln, NE. Từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Lincoln, NE. Hưởng thọ 93 tuổi.

ÔNG CỐ GIUSE PHẠM NGỌC TRI

Ông Cố Giuse là Thân Phụ của Cha Đaminh Phạm Tĩnh, SDD. và Sơ Mai. Là Hội Viên HBTOTT Nhà Chúa. Từ trần ngày 02/01/2021 tại Portland OR. Hưởng thọ 91 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ THỨC

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Giuse Khang New Orleans, LA. Từ trần ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại New Orleans. Hưởng thọ 73 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LỄ

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- Abbeville, Louisiana. Từ trần ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại Abbeville, LA. Hưởng thọ 95 tuổi.

BÀ MARIA BÙI THỊ SỬU

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Têrêsa Calcutta- Arlington, Texas. Từ trần ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Arlington, TX. Hưởng thọ 84 tuổi.

BÀ TÊRÊSA MARIA HOÀNG THỊ HẠNH

Là Hội viên Danh Dự, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas.  Từ trần ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại Arlington, TX.  Hưởng thọ 100 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC DIÊU

Là Hội Viên HBT Nhà Chúa, thuộc chi hội Anê Lê Thị Thành, CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc Aloha, OR. Từ trần ngày 11 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 83 tuổi.

ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN NHAI

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, Oregon. Từ trần ngày 8 tháng 12 năm 2020 tại Portland Oregon. Hưởng thọ 80 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGÔI

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Các Thánh Tử Đạo VN Biloxi, Mississippi- Từ trần ngày 4 tháng 12 năm 2020 tại Biloxi, MS . Hưởng thọ 81 tuổi.

ÔNG GIOANKIM VÕ TÔ JIM

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Anê Lê Thị Thành, Grand Prairie, Texas. Từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2020 tại Dallas, Texas.  Hưởng thọ 68 tuổi.  

*Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, Quý Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa Dâng Lễ Cầu Nguyện Theo Nội Quy Của Hội.