Hình Tuyên Hứa Lần Đầu Của Quý Thầy Thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa, Hôm 9/1/2015 Tại GX Thánh Giuse, Grand Prairie, TX - 01/09/2015