Tân Phó Tế Giuse Nguyễn Văn Nam, SDD. - 13/11/2021