Chi Hội Giuse Khang, New Orleans Mừng Bổn Mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ngày 17-11-2019 - 17/11/2019