Hình Ảnh Thánh Lễ Khấn Và Truyền Chức Linh Mục Của Tân Lm Giuse Võ Đình Thanh, SDD - Tháng 6, 2016