Kỹ Năng Sống

Học Cách Tu Cái Miệng

Sống ở trên đời, “Tu Cái Miệng” là một điều đặc biệt quan trọng. Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa… Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Bạn Sẽ Chọn Ai?

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Bệnh Vội Vàng

“Bệnh vội vàng” là tình trạng hấp tấp, do quá quen với quá trình chạy đua với công việc, làm gấp cho xong, cho nên bạn luôn cảm thấy không ổn. Trong thời buổi hiện đại và công nghiệp hóa, người ta tranh thủ làm nhiều việc để phòng lúc khó khăn. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI

Chúng ta nói những gì chúng ta muốn và cách chúng ta muốn. Chúng ta nói mọi thứ mà không hề cân nhắc rằng những điều chúng ta nói có thể thực sự trở thành sự thật (như “nó đang giết chết tôi”). Lời nói có sức mạnh, sức mạnh để xây dựng hoặc phá hủy.  Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

HOA HỒNG VÀ CÁI GAI

Hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào gai của của hoa hồng, cũng như với chính người ấy nhé! Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

10 Bài Học Giúp Bạn Sống Ý Nghĩa Hơn

Cuộc sống là vô vàn những câu chuyện: Câu chuyện dài, câu chuyện ngắn, chuyện vui, chuyện buồn… Trong đó có những câu chuyện ẩn giấu những bài học, những triết lý cuộc sống giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn trong cuộc đời. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...