• slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
Suy Niệm Lời Chúa
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - GIÚP ĐỠ THA NHÂN LÀ GIÚP CHÚA (Mt 25:31-46)

Chuyện góp nhặt từ một trang Facebook: có hai mẹ con nhà nghèo, khi ấy đứa con bất ngờ lâm bệnh nặng, bà mẹ bó buộc phải bán bớt ruộng vườn, đất đai để chạy chữa cho con. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - CÁC ĐẦY TỚ VÔ DỤNG VÀ TRUNG TÍN (Mt 25:14-30)

Ronald Reagan là vị Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Trong thời gian làm nguyên thủ quốc gia, một phóng viên đã hỏi ông: “Việc làm nào có ảnh hưởng nhất trong tuổi đời trưởng thành của Tổng Thống?”. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A - KHÔN NGOAN ĐỐI PHÓ MỌI BẤT NGỜ XẢY ĐẾN (Mt 25:1-13)

Trời chuẩn bị vào đêm, khi ấy khoảng 7 giờ tối 28/5/1987, một người Tây Đức tên Matthias Rust bất ngờ tự mình lái chiếc máy bay Cessna cánh quạt nhỏ, vượt qua bao hàng rào hành lang phòng thủ dài 400 dặm trên lãnh thổ Liên Xô Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 - CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH (Mt 5:1-12)

Chuyện kể rằng: có một tên trộm nổi tiếng được mang đến Nhà Vua để xét xử, vì anh ta đã phạm tội quá nhiều lần, vào tù ra khám liên tục nhưng vẫn không quyết tâm chừa bỏ. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A - KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT (Mt 22:34-40)

Một bác sĩ nổi tiếng tên là Stephen đáp chuyến bay đi dự buổi hội nghị quan trọng về y tế, nơi ông sẽ được trao phần thưởng xuất sắc do những thành tựu y học mà ông đã cống hiến cho nhân loại suốt thời gian qua. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...


Các Bài Ðọc Chúa Nhật
Bài Ðọc CN Ngày 22/11/2020 - Chúa Nhật 31 TN- Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Bài Ðọc I: Ed 34, 11-12. 15-17
"Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên"
Trích sách Tiên tri Êdêkiel

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. "Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực".

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...
Bài Ðọc CN Ngày 15/11/2020 - Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm A
Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31
"Nàng cần mẫn dùng tay làm việc"
Trích sách Châm Ngôn

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành.

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...
Bài Ðọc CN Ngày 08/11/2020 - Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm A
Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17
Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó.
Trích sách Khôn Ngoan

Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ.

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8
Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.
Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...
Bài Ðọc CN Ngày 01/11/2020 - Chúa Nhật 31 TN- Lễ Các Thánh Nam Nữ
Bài Ðọc I: Kh 7,2-4.9-14
“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”
Trích sách Khải Huyền

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...
Bài Ðọc CN Ngày 25/10/2020 - Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm A
Bài Ðọc I: Xh 22, 21-27
"Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi"
Trích sách Xuất Hành

Ðây Chúa phán: "Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải goá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. "Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Ðấng thương xót".

Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.
Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...Suy Niệm Hằng NgàyPhân Ưu
Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa và Liên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa được tin:
BÀ MARIA LƯU THỊ PHẤN

Là Hội viên thuộc Chi Hội Giuse Khang, New Orleans, LA. Từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2020 tại New Orleans, LA. Hưởng thọ 90 tuổi.

ÔNG GIUSE BỬU UY

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, OR. Từ trần ngày 8 tháng 11 năm 2020 tại Portland, OR. Hưởng thọ 74 tuổi.

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LÝ

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Giuse Khang, New Orleans, LA-. Từ trần ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại Los Angeles, CA. Hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Phaolô Phan Văn Thành

Là Hội Viên thuộc Chi Hội Micae - Charlotte, NC. Từ trần ngày 25 tháng 10 năm 2020 tại Charlotte, NC. Hưởng thọ 78 tuổi.

ÔNG GIUSE PHẠM CHÍ TOÀN

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Thánh Giuse Khang, Portland, OR. Từ trần ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại Portland, OR. Hưởng thọ 72 tuổi.

ÔNG GIUSE NGUYỄN TRỌNG HẢI

Là Hội Viên niên lịch thuộc Chi hội Thánh Têrêsa Calcutta, Arlington, TX. Từ trần ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại Arlington.  Hưởng thọ 73 tuổi.

Ông Giuse Hoàng Văn Phát

Là Hội viên thuộc Chi Hội Têrêsa- Rock Hill, SC. Từ trần ngày 16/10/2020 tại Rock Hill, SC. Hưởng thọ 76 tuổi.

Ông Cố Vincentê Phạm Văn Vượng

Là Hội viên Vĩnh Viễn, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Thái Bình, Việt Nam. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ông Đôminicô Nguyễn Văn Tịch

Là Hội viên Danh Dự, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2020 tại Arlington, TX. Hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Phanxicô Xaviê Phạm Văn Đối

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Giuse Khang - New Orleans, LA. Từ trần ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại New Orleans, LA. Hưởng thọ 92 tuổi.

Bà Matta Nguyễn Thị Xạ

Là Hội Viên Danh Dự thuộc Chi Hội Bảo Trợ Thánh Phêro Tuỳ Seattle - Washington. Từ trần ngày 9 tháng 10 năm 2020 tại Seattle, Washington. Hưởng Thọ 77 tuổi.

Ông Phêrô Hoàng Văn Dung

Là Hội Viên Vĩnh Viễn, cựu Hội trưởng Chi Hội Mẹ La Vang- Giuse Hiển, Minneapolis, MN. Từ trần tại Houston, TX. ngày 3 tháng 10 năm 2020. Hưởng thọ 82 tuổi.

Bà Maria Nguyễn Thị Chít

Là Hội viên Vĩnh Viễn, thuộc Chi hội Têrêsa Calcutta, Arlington, Texas. Từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2020 tại Arlington, TX. Hưởng thọ 88 tuổi.

ÔNG ĐAMINH TRẦN QUANG ĐẠT

Là Hội viên Danh dự Chi hội Thánh Têrêsa Calcutta, TX. Từ trần ngày 28-9-2020 tại Fort Worth, TX. Hưởng thọ 87 tuổi.

ÔNG PHÊRÔ TRẦN VĂN THỊNH

Là Hội Viên Vĩnh Viễn thuộc Chi Hội Các Thánh Tử Đạo VN-Biloxi, MS. Từ trần ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Biloxi, Mississippi. Hưởng thọ 70 tuổi.

*Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, Quý Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Nhà Chúa Dâng Lễ Cầu Nguyện Theo Nội Quy Của Hội.